Włókniarz Częstochowa

Wydarzenia

Przychodnia Toruń

18-08-2017

Firma P.H.U. SZYMBUD rozpoczęła prace budowlane związane z budową budynku niepublicznej służby zdrowia w Toruniu.

Dom Pomocy Społecznej w Bytomiu

01-02-2017

SZYMBUD rozpoczął prace budowlane związane z budową Domu Pomocy Społecznej w Bytomiu Miechowicach

SZYMBUD wykona prace budowlane związane z modernizacją budynków Zespołu Szkół w Borowie

07-01-2017

SZYMBUD wykona rozbudowę budynku szkolno-przedszkolnego o salę
gimnastyczną z zapleczem i zespołem żywieniowym w Borownie w formule
zaprojektuj i wybuduj.

SZYMBUD wykona prace montażowo-budowlane na składowisku odpadów w Bogatyni

09-12-2014